Att växtplanktonet Alexandrium minutum ger upphov till giftiga algblomningar och musselförgiftning har varit känt sedan tidigare. Men varför dessa växtplankton utsöndrar gift har varit ett mysterium. Nu läggs nya bevis fram för att det handlar om att skydda sig från sina fiender.