Inom länet har fiskevård bedrivits under lång tid främst genom utsättning av gädda, sik, gös ål, lax och öring. Från 1980-talet och framåt har fiskevården främst haft till syfte att förbättra fisket efter ål, havsöring, lax och kräftor. Denna fiskevårdsplan behandlar och utvecklar den fiskevård som bedöms, och i delar kan finansieras, av Fiskeriverket. Men även andra bedömningar tas upp i planen, rörande skyddsvärda arter, fisketillsyn, och annat mer långsiktigt arbete.