Marinbiologisk kartläggning och naturvärdesbedömning. Miljö- och planeringsavdelningen.