Hoten mot havsmiljön ställer ökade krav på myndigheter och lagstiftning. Medlemskapet i EU har medfört stora förändringar och många nya begrepp inom förvaltningen av den marina miljön.