I Kvarkenområdet finns 26 naturtyper som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Rapport från Kvarken Miljö, ett Interreg-projekt.