Bottenvikens grunda vikar har uppmärksammats nationellt och internationellt. De är till exempel upptagna som prioriterad naturtyp i EU:s habitatdirektiv.