Visionen har varit att uppnå minkfria områden i naturskyddade områden i den yttre skärgården.