Syftet med reservatet ör bl.a. att skydda och förstärka de marina livsmiljöerna och därmed också den marina mångfalden. Här finns unika strandängar och även fornlämningar.