Musslor filtrerar växtplankton ur vattenmassan. Musslorna kan därför medverka till att ta bort kväve och fosfor ur havsvattnet.