Kustfiskövervakning. I denna artikel beskrivs de indikatorer som används för att bedöma miljötillståndet med hjälp av kustfiskpopulationen.