Övervakning av bottenfauna visar bland annat att populationerna av vitmärla har minskat kraftigt i hela Bottniska viken.