Kunskapen om dioxiner är bristfällig, även om det är det mest undersökta av de farliga klorerade organiska miljögifterna. Artikeln beskriver varför dioxiner är farliga, hur de sprids coh var halterna är som högst.