NAO är ett index som ger indikation på hur vintervädret i Skandinavien ter sig, men det bör användas med stor försiktighet för att förklara biologiska fenomen.