Siklöjebeståndet i Bottenviken har minskat drastiskt från 1970-talet och framåt. Den viktigaste orsaken är för hårt fiske. För att skapa en uthållig förvaltning har Fiskeriverket tillsammans med fiskarena själva inlett arbetet med en fiskarledd förvaltning.