Miljögifters förmåga att störa hormonbalansen hos havslevande djur har fått altt större uppmärksamhet. Utsläpp från reningsverk och pappersmasseindustrin är en bidragande orsak till de effekter som upptäckts hos fisk.