Vitmärlans embryoutveckling används som en effektvariabel för att detektera förekomsten av förorenade sediment. Exempelvis har andelen millbildade ägg hos vitmärla visat sig korrelera till exponering för olika miljögifter.