Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län har tillsammans med fyra kommuner genomfört en utredning som lett fram till en policy för hantering och ställningstagande till havsbaserad vindkraft i södra Kalmarsund.