Metodstudie kring strandskydd och vattenverksamhet. Att med hjälp av fjärranalys undersöka och följa upp efterlevnaden av strandskyddsbestämmelser och vattenverksamheter inom ett geografiskt område.