Rapporten är en karakterisering och statusklassning av Gullmarn gjord som ett examensarbete för Länsstyrelsen och projektet NOLIMP.