En modellering av marina habitat i Gullmarn har gjorts och redovisas med kartor över möjlig utbredning av bl.a. blåmusslor, ålgräs och makroalger. (Norska)