Rapporten beskriver geologiska förutsättningar för grundvattnet i Gullmarns tillrinningsområde och kopplar dessa till ytvattenstatusen.