Rapporten ger ett exempel på hur kostnadseffektivitets-analys och annuitetsmetoden kan användas för att prioritera mellan olika åtgärdsalternativ i vattenförvaltningen.