En utvärdering av växtplanktondata från skånska sydkusten, svenska delen av Öresund och Skälderviken