En trevlig beskrivning och samlad bild av förhållandena över och under vattenytan i Kalmar län, vad som lett fram till dagens situation och vad som behöver göras för nå en god miljö.