Rapporten (76 sidor) beskriver miljötillståndet i länet med utgångspunkt i de regionala miljömålen. Den innehåller i år fördjupningar inom områdena Hav i balans, Giftfri miljö, Odlingslandskapet och Kulturmiljön.