rapport 52 sidor samt en folder - Hur mår miljön i Gävleborg?