Undersökningar i Långvind, Sörsundet och Harskärsfjärden i Gävleborgs län rapport 34 sidor