Vägtrummor och dammar i 14 vattendrag i Stockholms län. Miljö- och planeringsavdelningen. Populärversionen heter Vägtrummor och dammar - hinder i naturens vattenvägar (F:3)