Lokalisering på land och inre skärgårdsområdet. Bakgrund, förutsättningar i Blekinge, effekter och analys av lokaliseringsmöjligheter.