Mixade delfiner och påverkan av turism. Delfiner utanför Östafrika är utsatta för en rad olika hot såsom bifångst, jakt och miljöpåverkan. Eva Stensland har i sin doktorsavhandling studerat beteendeekologi hos flasknos- och Osbecks näbbdelfiner, utanför Zanzibar, Tanzania.