Fluorescens kan användas inom olika områden för analys av prover. Olika substanser ger skilda fluorescensprofiler. Om dessa inte helt överlappar varandra kan substanserna särskiljas. Områden, där ljusdiagnostik har använts inom ramen för detta arbete, är kemisk analys, miljömätteknik och cancerdiagnostik. För att kunna mäta på alla svåråtkomliga ställen skickas en laserpuls iväg och fluorescensen samlas in med hjälp av ett teleskop. Systemet användes för att mäta alghalten och organiska föroreningar i Medelhavet utanför Italiens västkust. Här riktades laserstrålen rakt ner i havet från ett undersökningsfartyg, och fluorescensen från olika djup samlades in.