Evolutionsteorin säger att de anpassningar som leder till en ökad mängd ungar och ättlingar i senare led kommer att sorteras fram av det naturliga urvalet. Det är dock inte alltid så självklart vad som kommer att gynnas av selektionen. Ofta får hanar mer avkomma om de parar sig med många honor, i stort sett oavsett hur de uppnår detta. Hanliga anpassningar för detta ändamål är också vanliga i naturen. En stor del av avhandlingen behandlar teoretiska aspekter av generella konflikter.