Familjen Mosasauridae omfattar en grupp storvuxna (3-13 m), vattenlevande reptiler som under ett geologiskt sett kort tidsavsnitt i kritperioden, om ca 25 miljoner år, snabbt tog över positionen som topp-predatorer i haven. Vid övergången mellan tidig och sen campan hände något dramatiskt på jorden som fick i det närmaste katastrofala följder för mosasaurierna. De diversa faunor som hade dominerats av Clidastes, Platecarpus och Tylosaurus försvann till synes plötsligt och ersattes av mindre artrika associationer innehållande huvudsakligen Mosasaurus, Plioplatecarpus och Prognathodon. De senare kom att bestå under lång tid och försvann först vid övergången mellan krita och tertiär. Vad som orsakade denna mellancampanska faunaomvälvning är inte känt, men då den påverkade olika miljöer i vitt skilda områden (Sverige och Alabama), torde den varit en global, snarare än en lokal, företeelse.