Actinidelementen plutonium, americium, torium och uran har analyserats i sediment och vatten i den superanoxiska Framvaren fjord, Norge. Koncentrationerna av Pu och Am i fjordens bottenvatten hör till de högst uppmätta i den marina miljön och toriumkoncentrationerna är de högsta uppmätta i någon marin miljö