Miljövänliga båtfärger som förhindrar påväxt. Marin påväxt på båtar är ett stort problem. I dag blandas metallföreningar och organiska biocider (bekämpningsmedel) i båtbottenfärger, som sedan läcker ut i havet. Tennföreningar har nyligen förbjudits, och flera länder har nu infört restriktioner för användandet av koppar och organiska biocider i marina färger. En avhandling från Göteborgs universitet visar att det är möjligt att skapa miljövänliga färger som förhindrar att havstulpaner sätter sig på båtskroven.