Vad händer i våra kustnära hav? Vad händer i våra hav när vi bygger en bro eller startar en musselodling? För att kunna beräkna det i förväg, är det viktigt att förstå havets fysiska funktion. I denna avhandling behandlas några av de processer som kontrollerar vattnet, och man har utvecklat ett enkelt simuleringsverktyg för att kunna uppskatta hur vattnet svarar på olika vindstyrkor.