Tidvattnet förlorar energi till djuphavet genom internt vågmotstånd. Modellering av tidvatten i haven via satellitdata visar att en stor del av tidvattnets energiförluster faktiskt äger rum i det öppna djupa havet, vilket motsäger tidigare teorier. Havets tidvatten verkar också ha en tidigare okänd påverkan på jordens klimat.