Vattenstånds- och salthaltsvariationer i Östersjön - en oceanografisk studie med historiska data. Här studeras huruvida den vedertagna sanningen att salthalten i Östersjön minskade under åttiotalet är sann och i så fall vad denna minskning beror på. Här diskuteras hur vattenståndet varierar i tid och rum, en enkel vattenståndsmodell för Östersjön konstrueras och den relativa betydelsen av olika fysiska processer studerades. Dessutom studeras medelvattenståndet i Östersjön.