Global uppvärmning kan ge kallare klimat i Sverige. Den globala uppvärmningen gör att vi får ett kallare klimat i Skandinavien, hävdar en del klimatforskare. Andra anser att så inte är fallet. Denna avhandling stärker bilden att de nordiska haven kan ha stor betydelse för Golfströmmens vara eller inte vara på våra breddgrader.