Marina algers produktion av flyktiga halogenerade föreningar. Flyktiga halogenerade föreningar har rönt allt större uppmärksamhet de senaste tjugo åren. De deltar i många atmosfärskemiska reaktioner där nedbrytningen av ozon i stratosfären är en av de mest omdiskuterade. Dessa föreningar består av 1 - 4 kolatomer med olika kombinationer av jod-, brom- och kloratomer. Generellt sett har de joderade substanserna kortast livslängd av de halogenerade föreningarna i atmosfären och bryts ned redan i troposfären. De klorerade har tillräckligt lång livslängd för att kunna transporteras upp till stratosfären. Det har på senare år visats att brom i stratosfären är mycket effektivare än klor i nedbrytningsprocessen av ozon.