Algblomning ökar miljögifter i våra hav. Halterna PCB och PAH i djur som lever på havsbottnen kan bli fem gånger så höga vid algblomning som annars. Gifter som sedan sprider sig till fiskar och skaldjur, och slutligen till oss människor.