Dumpad ammunition ofarlig för fisk – Men kan skada känsliga bottendjur. Konventionell ammunition som svenska försvarsmakten dumpat på havsbotten kommer sannolikt inte att utgöra ett akut hot mot fisk. Däremot finns det risk att ammunitionen kommer att minska överlevnaden av känsliga bottenlevande djur.