Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse. Utg. i samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län.