Skålsnäckan hjälper oss förstå hur nya arter sprids i våra vatten. Allt fler främmande arter kommer in i våra vatten och hotar de arter som finns idag. För att kunna förutspå hur främmande arter kan spridas eller hur en hotad art ska överleva, används modellstudier på enklare organismer.