Det förfärliga väderåret 2000 gav ny fart åt diskussionerna om klimatförändringen. Här visas bl.a. temperatur- och nederbördsdata från det senaste seklet.