Västerhavet 2010 - Aktuellt om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund

Information

Utgiven av: Kontaktgrupp Hav

Ladda ned

Temat för årets nummer är åtgärder. Här kan man läsa att antalet vadarpar på västkusten under det senaste decenniet har minskat med ungefär en tredjedel. Rapporten Västerhavet tar också upp problemet med skräpfloden till våra stränder och presenterar åtgärdsplanen som ger nytt hopp för torsken. Västerhavet ges ut av Kontaktgrupp Hav en gång per år. Tidigare hette rapporten Havsmiljön och gavs ut på hösten. År 2009 hade rapporten ett uppehåll för att istället ges ut under våren 2010, under det nya namnet Västerhavet.