De organiska miljögifterna är fortfarande i högsta grad ett problem, framförallt i Östersjön. När det gäller tungmetaller varierar bilden, med positiv utveckling för vissa och negativ utveckling för andra.