Under år 2007 återupptogs eller utökades övervakningen av djurplankton. Provtagningen sker i Egentliga Östersjön och i Bottniska viken.