På många lokaler i Östersjön är statusen för makrovegetation hög, men i Blekinge skärgård har mängden tång minskat avsevärt. Även Västerhavets växtsamhällen håller god eller hög status.