Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Information

Utgivare: Svealandskusten 2019 (2019)

Författare: Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2019

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2019 som pdf

Efter ett par somrar med kyligt väder kom juli 2018 med rekordvärme. I de djupaste fjärdarna var det även rekordsalt och syrefattigt, något som dock inte hade koppling till värmen utan till inflödande djupvatten från Östersjön. Fosforhalterna var fortsatt höga i Stockholms och Sörmlands mellersta och yttre delar.

Ovanligt stora algmängder, mätt som klorofyll, förekom i juli i ett stråk från Stockholms norra skärgård ner till och längs hela Sörmlandskusten. Detta påverkade även siktdjupet och kvävehalterna i vattnet.

Sök på havet.nu